taxinn

Taxinn doradztwo podatkowe

Zajmujemy się doradztwem prawno-podatkowym dla podmiotów korporacyjnych, spółek kapitałowych i osobowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nasze usługi obejmują realizację takich zadań jak bieżące doradztwo podatkowe, opracowywanie struktur podatkowych, optymalizacja podatkowa, prowadzenie postępowań podatkowych, wykonywanie przeglądów podatkowych, due dilligence i opracowywanie polityki cen transferowych.

Doświadczenie zdobyte w pracy dla naszych klientów pozwoliło na wyspecjalizowaniu się w takich dziedzinach prawa podatkowego, w których zrealizowaliśmy nowatorskie na skalę krajową projekty.

Przygotowujemy komentarze do bieżących zmian prawa podatkowego, a w programie LEX wydawanym przez Wolters Kluwer S.A. znaleźć można glosy do wyroków przygotowane przez Agnieszkę Wesołowską.

Przeprowadzamy również  szkolenia podatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

Więcej o nas

Komentarze i publikacje

Glosa do wyroku C-461/12

W glosie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-461/12 doradca podatkowy Agnieszka Wesołowska porusza tematykę możliwości stosowania zwolnienia w podatku VAT przewidzianego dla usług o charakterze finansowym. więcej »

Zwolnienie w podatku akcyzowym dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Zwolnienie dla gospodarstw domowych przewidziane na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, dotyczące dostaw produktów gazowych (gazu ziemnego) kojarzone jest w przeważającej mierze z mieszkaniami lub domkami jednorodzinnymi. i w takich podmiotach upatruje się też odbiorców korzystających ze zwolnienia. Należy jednak zwrócić uwagę, że zakres podmiotowy zwolnienia jest szerszy i może obejmować również spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnotowy mieszkaniowe. więcej »

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów

Od dnia 1 kwietnia 2014 roku, na mocy nowelizacji dostosowującej prawo polskie do wspólnotowego porządku prawnego, zaczną obowiązywać nowe zasady odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji samochodów. więcej »

Publikacje i komentarze

Warszawa, ul. Wilcza 72/14

,